Els verbs defectius no es poden conjugar en totes les seves formes verbals.

B

C

D

L

N

P

S