Els verbs catalans de la primera conjugació acaben en -ar.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Z