En el mode indicatiu se expressa esdeveniments reals. Conté els següents temps simples: present, imperfet, passat (simple i perifràstic) i futur. També conté temps compostos: perfet, passat anterior (simple i perifràstic), plusquamperfet i futur compost. Aquest article tracta sobre tots els temps de l'indicatiu en català.

Temps simples

Present

El present de l'indicatiu expressa accions o estats que succeeixen en el moment en què es parla. Per exemple:

Ana canta una canço.

S'usa també per a enunciar hàbits, veritats universals i fets. Per exemple:

Cada dia em menjo un entrepà.
Sempre hi ha molta gent al centre de Barcelona.
La Terra gira al voltant del Sol.

Imperfet

El imperfet de l'indicatiu expressa una acció situada en el passat, però no sabem si s’ha acabat. També expressa hàbits del passat. Per exemple:

A Figueres plovia molt.
Àlex llegia molts còmics quan era petit.

Passat simple

El passat simple expressa una acció situada en el passat totalment acomplerta. Per exemple:

Ahir aní a la ciutat.
L'altre dia estudiàrem la gramàtica catalana.
Els romans construïren un aqüeducte a Tarragona.

Passat perifràstic

El passat perifràstic té el mateix ús que el passat simple, però es més informal. Es forma amb el verb auxiliar anar en present i l'infinitiu del verb que es tracti. Per exemple:

Ahir vaig anar a la ciutat.
L'altre dia vam estudiar la gramàtica catalana.
Els romans van construir un aqüeducte a Tarragona.

Aqüeducte de les Ferreres

Futur

El temps futur expressa accions que encara han de passar. Per exemple:

La setmana que ve prepararé una paella.

Temps compostos

Tots aquests temps compostos es forma amb el verb auxiliar haver i el participi del verb que es tracti.

Perfet

El perfet de l'indicatiu expressa una acció que s'acaba de realitzar. Es forma amb una forma del present del verb auxiliar haver i el participi del verb que es tracti. Per exemple:

Aquest matí m'he despertat de bon humor.

Plusquamperfet

Indica una acció anterior a una altra de passada ja enunciada. Es forma amb l'auxiliar en imperfet. Per exemple:

Quan vaig arribar a casa, Carles havia sortit per a l'institut.

Passat anterior

El passat anterior expressa una acció inmediatament anterior a la descrita per un altre temps verbal també passat. Actualment ja no s'utilitza molt aquest temps.

Hi ha dos formes: simple i perifràstic: El passat anterior simple es forma amb l'auxiliar haver en passat simple. Per exemple:

Quan haguí acabat els meus deures, sortí amb els meus amics.

El passat anterior perifràstic es forma amb l'auxiliar en passat perifràstic:

Quan vaig haver acabat els meus deures, vaig sortir amb els meus amics.

Futur perfet

El futur perfet expressa una acció futura que estarà finalitzada en el moment a què es refereix l'enunciació. Es forma amb l'auxiliar haver en futur simple. Per exemple:

Demà ja t'hauràs recuperat.