De voorwaardelijke wijs (mode condicional) wordt gebruikt voor acties waarvan de verwezenlijking afhangt van een voorwaarde. Dit artikel beschrijft hoe de voorwaardelijke wijs wordt gebruikt in het Catalaans.

De condicional drukt een actie uit die plaats zou kunnen vinden indien wel of niet aan een bepaalde voorwaarde is voldaan:

Si tinguéssim més temps, viatjaríem més.
Als we meer tijd hadden, zouden we meer reizen.
Si tinguessis una bicicleta, podríem fer rutes per la muntanya.
Als je een fiets had, zouden we bergtochten kunnen maken.

Ook kan je een advies formuleren in de voorwaardelijke wijs:

Jo, si fos de tu, acceptaria la feina.
Als ik jou was, zou ik de baan accepteren.

Het zal wellicht opgevallen zijn dat het Nederlandse equivalent van de voorwaardelijke wijze met zou wordt geformuleerd.

Samengesteld

De voltooide variant (in het Catalaans: condicional perfet) wordt gebruikt wanneer de hoofdzin in de voltooid verleden tijd van de aanvoegende wijs (plusquamperfet del subjuntiu) is. Het wordt gevormd door het hulpwerkwoord haver in de condicional en het voltooid deelwoord van het vervoegde werkwoord.

Si ho haguessis explicat amb més exemples, t'haurien entès millor.
Als je het met meer voorbeelden had toegelicht, zouden ze je beter begrepen hebben.

Een wijze of een tijd?

Soms wordt de voorwaardelijke wijs niet als afzonderlijke wijs maar als een tijd in de aantonende wijs beschouwd.