El mode condicional expressa una acció de la qual el compliment depèn d'una condició. Aquest article descriu l'ús del condicional en català.

El condicional expressa una acció que podria realitzar-se en funció de si es compleix o no una determinada condició.

Si tinguéssim més temps, viatjaríem més.
Si tinguessis una bicicleta, podríem fer rutes per la muntanya.

També es pot expressar consells. Per exemple:

Jo, si fos de tu, acceptaria la feina.

 

Condicional compost

El condicional compost s'utilitza quan l’oració principal està en el plusquamperfet de subjuntiu. Es forma amb una forma del condicional simple del verb auxiliar haver i el participi del verb conjugat.

Si ho haguessis explicat amb més exemples, t'haurien entès millor.

Temps o mode

En ocasions es considera que el condicional no és un mode independent sinó un temps verbal.